Main menu:

Undersider for Sentral godkjenning:

Sentral godkjenning

Branningeniøren har tidligere hatt sentral godkjenning i følgende:

  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

Etter at muligheten falt bort for små selskaper med få ingeniører å inneha sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, har Brannningeniøren AS latt den sentrale godkjenningen gå ut, uten fornyelse.

Branningeniøren AS arbeider fortsatt innen tiltaksklasse 3, men nå uten sentral godkjenning.