Main menu:

Undersider for Referansekunder:

Postgirobygget

Prosjektnavn

Brannsikringsprosjekt, Oslo 1995-1998

Beskrivelse

Postgirobygget

Postgirobygget

Bygningsmessig brann-sikring Postgirobygget og Postterminalen.

Ca 100 000m2

Oppgave
Tilstandkartlegging, prosjektering, oppfølging utførelse. (Skansen Byggsikring AS)