Main menu:

Archive for December, 2018

Nyansettelse

Sivilingeniør Christian Frost er ansatt, fra 2. januar 2019. Med 13 års praksis som brannrådgiver fra Nokas Brannconsult AS, er Christian en senior rådgiver som betyr en viktig styrking av kompetanse og kapasitet i Branningeniøren AS.