Main menu:

Branningeniøren AS er et rådgivende ingeniørfirma innen brannsikkerhet. 

Historikk
Selskapet ble stiftet i 2006, av ingeniør Johan Ulriksen, med målsetting om å drive selvstendig som rådgiver, etter 13 år som ansatt i rådgivende ingeniørvirksomhet.

I 2019 ble sivilingeniør Christian Frost ansatt, og selskapet har per i dag 2 erfarne ingeniører. Ved behov kjøpes inn eksterne tjenester fra andre ingeniørfirma.  

Formål
Selskapet skal bistå med kompetanse innen brannsikkerhet til profesjonelle aktører innen eiendomsdrift, og i byggeprosjekter til entreprenører, arkitekter og prosjekteringsgrupper.

Branningeniøren AS skal bidra til at brannsikkerheten blir ivaretatt i samsvar med lovmessige krav. Våre kunder skal gis tjenester som er tilpasset deres individuelle behov, og gjøres av saksbehandler med god fagkompetanse, nærhet og dedikasjon til oppgaven.

Våre tjenester
Vår virksomhet omfatter følgende tjenester:

 • Brannteknisk prosjektering
 • Uavhengig kontroll av brannprosjektering
 • Branntegninger
 • Branntekniske beregninger
 • Risikoanalyser
 • Tilstandsvurderinger
 • Branndokumentasjon
 • Internkontrollsystem og instruksverk for brannsikkerhet
 • Brannøvelser
 • Opplæring / foredrag innen brannsikkerhet
 • Orienteringsplaner og rømningsplaner